Working Equitation Tamare Ptice

WEČR Závody Semináře
pravidla propozice informace
dr. úloha Z1 přihláška přihláška
dr. úloha S1 facebook

 

Zveme Vás na  seriál seminářů  zakončený  závody v disciplíně Working Equitation .

Termín závodů: 24.6.2018

Místo: Stáj Tamare, Ptice 259 , 252 18 Ptice (Středočeský kraj)

Pořadatel:

 • Stáj Preláta, z.s., Brixiho 31/1569, 16200 Praha 6
 • ředitel závodu: Ing. arch. Jasana Hladová

Funkcionáři:

 • sekretář: Kristýna Malenínská, Tereza Slabá
 • hlavní rozhodčí soutěže č.2 S a 3 D+J+S: Alžběta Baslová
 • hlavní rozhodčí soutěže č.2 D+J: Kristýna Malenínská
 • hlavní rozhodčí soutěže č.1: Barbora Svobodová
 • komisař: Kristýna Malenínská, Tereza Slabá, Klára Maternová, Břetislav Růžička
 • zdravotník: Klára Maternová
 • veterinář: Petra Březinová

Kontakt:

 • Bára Svobodová, svobbarbora1@gmail.com, 723 186 679
 • Kristýna Malenínská, kristynamaleninska@gmail.com, 724 239 999

Odkazy:

Uzávěrky:

 • uzávěrka přihlášek: středa 13.6.
 • uzávěrka plateb: pátek 15.6.
 • zaslání hudby do: středa 20.6.

Soutěže Working Equitation

 • V případě malého počtu startujících v jedné soutěži (méně než 3) bude soutěž zrušena, přihlášený se může přehlásit do jiné soutěže.
 • Pokud bude v jedné soutěži alespoň 5 startujících v kat. D+J a zároveň alespoň 5 startujících v kat. S, celkové pořadí bude vyhlášeno zvlášť pro kat. D+J a S.
 • Na všechny testy se doporučuje vlastní doprovod hudby , hudbu zašlete na e-mail kontaktní osoby.
 • Všichni koně na sobě musí mít identifikační číslo po celou dobu závodů.
 • Každá dvojice jezdec-kůň může startovat pouze v jedné soutěži .
 • obdélník: venkovní jízdárna (písek) 20x40m (začátek zevnitř obdélníku)
 • kolbiště: venkovní jízdárna (písek) 20x50m
 • opracoviště: hala (písek) 20x40m

Soutěž č.1

 • OS  WE (hobby) - Není nutné být členem WEČR
 • třída Z , kategorie D, J, S
 • Drezurní test - není zařazen
 • Test ovladatelnosti
 • Cena startovného: 300 Kč

Soutěž č.2

 • NS WE - Pouze pro členy a registrované koně WEČR.
 • třída Z , kategorie D, J, S
 • Drezurní test - úloha WEČR Z1 -2018(zpaměti)
 • Test ovladatelnosti
 • Cena startovného: 400 Kč

Soutěž č.3

 • NS WE - Pouze pro členy a registrované koně WEČR.
 • třída S , kategorie D, J, S
 • Drezurní test - úloha WEČR S1 -2018 (zpaměti)
 • Test ovladatelnosti
 • Test rychlosti
 • Cena startovného: 500 Kč

Přihlášky

 • Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce popsanými v těchto propozicích.
 • Jako závaznou přihlášku vyplňte prosím formulář na tomto odkazu:  https://goo.gl/forms/YfyS4PygM0P43dGy2
 • S případnými dotazy můžete kontaktovat
 • Báru Svobodovou, svobbarbora1@gmail.com , 723 186 679
 • Kristýnu Malenínskou, kristynamaleninska@gmail.com , 724 239 999.
 • Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity soutěží nebo do uzávěrky přihlášek ve středu 13.6.2018 .
 • Po uzávěrce lze přihlášky akceptovat pouze po osobní či telefonické domluvě a startovné bude navýšeno o poplatek 100 Kč.

Platby

 • Po přijetí přihlášky vám zašleme platební údaje . Platby je nutné provést předem na účet.
 • Uzávěrka plateb je v pátek 15.6.2018 , v případě přijetí platby po datu uzávěrky je částka za startovné navýšena o poplatek 100 Kč.
 • V případě odhlášení ze soutěže před uzávěrkou plateb jsou platby vráceny ve výši 100% minus 20Kč, které slouží jako manipulační poplatek.
 • V případě odhlášení ze soutěže do středy 20.6.2018 je vráceno 50% startovného. Při pozdějším odhlášení se platba nevrací.

Odměny

 • Floty pro umístěné na prvních 5ti místech v každé soutěži.
 • Floty a symbolické odměny pro všechny startující v kategorii D a J.
 • Věcné odměny či slevové/dárkové poukazy pro umístěné na prvních 3 místech v každé soutěži.

Zázemí

 • Prosím pečlivě po sobě i svých koních uklízejte! Nejen na jezdeckých placech, ale všude! (platí i pro cesty, místa pro parkování přepravníků apod.).
 • Parkování: Parkování v areálu je možné pouze na místech k tomu určených.
 • Ustájení: Není možné.
 • Občerstvení: Drobné občerstvení zajištěno.

Veterinární předpisy

 • Před vyložením koní (při prezenci) je třeba předložit platné veterinární osvědčení nebo průkaz koně v souladu s Metodickým návodem KVS ČR , kterým se stanovují vet. podmínky pro přemisťování zvířat.
 • Tato opatření se týkají všech koní účastnících se závodů, tedy i koní ustájených v areálu či v okolí.

Všeobecné údaje

 • Veterinární služba zajištěna proti úhradě.
 • Zdravotní služba zajištěna.
 • Závody se řídí pravidly WEČR platné pro rok 2018, ke stažení na http://barasvobodova.com/ptice/
 • Za člena WEČR se považuje řádný člen, který má pro rok 2018 zaplaceny členské příspěvky, při včasném podání přihlášky a splnění všech dalších náležitostí se ještě můžete členem stát.
 • Pořadatel vyžaduje korektní jezdecký úbor dle pravidel WEČR kdykoli sedí jezdec na koni s důrazem na povinnou jezdeckou bezpečnostní přilbu s tříbodovým uchycením u jezdců kategorie D a J a povinnou bezpečnostní vestu u jezdců v kategorii D.
 • Vstup psů do areálu je zakázán!
 • Pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy koní, jezdců a diváků, za ztráty věcí apod.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci akci zrušit nebo přesunout na jiný termín (počasí, malý počet účastníků apod.).

Semináře

Semináře probíhají formou individuálních tréninků (cca 50min) pod vedením Báry Svobodové a Kristýny Malenínské . Na všech seminářích se projíždí WE překážky s důrazem na konkrétní téma. Každá lekce bude uzpůsobena schopnostem, stupni výcviku a zkušenostmi s WE jezdecké dvojice. 

Přihláška:  https://goo.gl/forms/kRXAxvLZmkblyXai2

 • Cena za lekci je 300 Kč
 • Můžete si vybrat trenérku do naplnění její kapacity (max. 8-10 lekcí každá). 
 • Lze si vyzkoušet workingové překážky i samostatně bez tréninku za poplatek 150 Kč . (Koně ustájení v Tamare zdarma, nutno domluvit předem čas.) 
 • Všichni koně ne ustájení v Tamare navíc zaplatí poplatek 200 Kč za halu/jízdárnu
 • Lze se přihlásit na libovolný počet seminářů (1-4). 
 • Účastník prvních třech seminářů získává slevu 100 Kč na lekci na 4.semináři. 
 • Účastník všech čtyř seminářů získává slevu 100 Kč na startovné na závodech. 
 • Povinná bezp. vesta pro jezdce mladší 15 let, helma pro všechny (i plnoleté). 
 • Koně ne ustájeni v Tamare musí splňovat podmínky pro převoz koní dle SVS (krve). 
 • Podmínkou účasti na semináři je pomoc při rozestavění nebo úklidu překážek. 
 • Prosím udržujte pořádek v celém areálu! 

24.3. Souznění jezdce a koně.

Seznámení se s překážkami WE. Zaměření na soulad jezdce s koněm a reakce na pomůcky.

21.4. Zkouška důvěry.

Zaměření na překážky vyžadující důvěru koně v jezdce (můstek, plachta, koberec, zvoneček, býk-sud-garrocha, bílý provaz branky, …) a na další stimuly, které můžete na závodech potkat (deštník, jízda s vlajkou při čestném kolečku, potlesk, ...).

26.5. Promyšlené předvedení.

Zaměření na promyšlení trasy kurzu testu ovladatelnosti/rychlosti a na důležitost prohlídky kurzu. Hlavním tématem bude prohlídka, linie, nájezdy/odjezdy a přechody.

23.6. Závodní tipy.

Možnost vyzkoušení kompletního testu ovladatelnosti den před závody, ladění detailů a tipy k lepšímu hodnocení na závodech. Zájemci si mohou vyzkoušet i drezurní úlohu.

Těšíme se :-)